Latest Products

Estel DFR7-400-010/440 Cuộn kháng 10 KVar 3 pha 440V 7%

Cuộn kháng lọc sóng hài Estel 3 pha 440V 7% ...

Sales price without tax: $81.67

MCCB MB 3P 8A 5kA NF63-CV Mitsubishi

MCCB MB 3P 8A 5kA NF63-CV Mitsubishi thuộc dòng MB Series ...

Sales price without tax: $28.19

Estel DFR6-400-020/44 Cuộn kháng 20 KVar 3 pha 440V 6%

Cuộn kháng lọc sóng hài Estel 6% DFR6-400-020/440 được nhập ...

Estel DFR6-400-015/440 Cuộn kháng 15kVAR 3 pha 440V 6%

Cuộn kháng lọc sóng hài Estel 6% DFR6-400-015/440 được nhập ...

Estel DFR6-400-010/440 Cuộn kháng 10kVAR 3 pha 440V 6%

Cuộn kháng lọc sóng hài Estel 6% 3 pha 440V 6% ...

LS-TS800N FTU800 3P

LS-TS800N FTU800 3P (800A), dòng cắt Icu 65kA.

Sales price without tax: $394.43

LS-TD100N FMU100 3P

LS-TD100N FMU100 3P (16 - 100A), dòng cắt Icu 50kA, loại ...

Sales price without tax: $61.04

TO-225S : MCCB Teco 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 25kA

TO-225S : MCCB Teco 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 25kA. ...

Sales price without tax: $38.97

TO-800EB : MCCB Teco 700A, 800A, 25kA

TO-800EB : MCCB Teco 700A, 800A, 25kA. Tiêu chuẩn IEC/EN ...

Sales price without tax: $252.67

TO-400SB : MCCB Teco 250A, 300A, 350A, 400A 30kA

TO-400SB : MCCB Teco 250A, 300A, 350A, 400A, 30kA. Tiêu ...

Sales price without tax: $123.10

TO-250SB : MCCB Teco 250A 25kA

TO-250SB : MCCB Teco 250A 25kA. Tiêu chuẩn IEC/EN 60947-2

Sales price without tax: $42.13

TO-125S : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 25kA

TO-125S : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, ...

Sales price without tax: $26.34

TO-630EB : MCCB Teco 500A, 600A, 25kA

TO-630EB : MCCB Teco 500A, 600A, 25kA. Tiêu chuẩn IEC/EN ...

Sales price without tax: $203.25

TO-400E : MCCB Teco 250A, 300A, 350A, 400A 20kA

TO-400E : MCCB Teco 250A, 300A, 350A, 400A 20kA. Tiêu chuẩn ...

Sales price without tax: $106.69

TO-225E : MCCB Teco 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 15kA

TO-225E : MCCB Teco 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 15kA. ...

TO-125EC : MCCB Teco 125A, 15kA

TO-125EC : MCCB Teco 125A, 15kA, Tiêu chuẩn IEC/EN 60947-2

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp : tự động hoàn ...

Schneider-EZC630H4600N

EZC630H4600N: MCCB EasyPact 630 . Type H 4P 600A, ...

Sales price without tax: $348.51

Schneider-EZC630H4500N

EZC630H4500N: MCCB EasyPact 630 . Type H 4P 500A, ...

Sales price without tax: $348.51

Schneider-EZC630H4400N

EZC630H4400N: MCCB EasyPact 630 . Type H 4P 400A, ...

Sales price without tax: $348.51

Schneider-EZC400H4400N

EZC400H4400N: MCCB EasyPact 400 . Type H 4P 400A, ...

Sales price without tax: $256.70

Schneider-EZC400H4350N

EZC400H4350N: MCCB EasyPact 400 . Type H 4P 350A, ...

Sales price without tax: $246.87

Schneider-EZC400H4320N

EZC400H4320N: MCCB EasyPact 400 . Type H 4P 320A, ...

Sales price without tax: $246.87

Schneider-EZC630H3600N

EZC630H3600N: MCCB EasyPact 630 . Type H 3P 600A, ...

Sales price without tax: $260.60

Schneider-EZC630H3400N

EZC630H3400N: MCCB EasyPact 630 . Type H 3P 400A, ...

Sales price without tax: $260.60

Schneider-EZC400H3400N

EZC400H3400N: MCCB EasyPact 400 . Type H 3P 400A, ...

Sales price without tax: $210.78

Schneider-EZC400H3350N

EZC400H3350N: MCCB EasyPact 400 . Type H 3P 350A, ...

Sales price without tax: $210.78

Schneider-EZC400H3320N

EZC400H3320N: MCCB EasyPact 400 . Type H 3P 320A, ...

Sales price without tax: $210.78

Schneider-EZC630N4600N

EZC630N4600N: MCCB EasyPact 630 . Type N 4P 600A, ...

Sales price without tax: $325.70

Schneider-EZC630N4500N

EZC630N4500N: MCCB EasyPact 630 . Type N 4P 500A, ...

Sales price without tax: $325.70

Schneider-EZC630N4400N

EZC630N4400N: MCCB EasyPact 630 . Type N 4P 400A, ...

Sales price without tax: $325.70

Schneider-EZC400N4400N

EZC400N4400N: MCCB EasyPact 400 . Type N 4P 400A, ...

Sales price without tax: $239.90

Schneider-EZC400N4350N

EZC400N4350N: MCCB EasyPact 400 . Type N 4P 350A, ...

Sales price without tax: $230.72

Schneider-EZC400N4320N

EZC400N4320N: MCCB EasyPact 400 . Type N 4P 320A, ...

Sales price without tax: $230.72

Schneider-EZC630N3600N

EZC630N3600N: MCCB EasyPact 630 . Type N 3P 600A, ...

Sales price without tax: $232.69

Schneider-EZC630N3500N

EZC630N3500N: MCCB EasyPact 630 . Type N 3P 500A, ...

Sales price without tax: $232.69

Schneider-EZC630N3400N

EZC630N3400N: MCCB EasyPact 630 . Type N 3P 400A, ...

Sales price without tax: $232.69

Schneider-EZC400N3400N

EZC400N3400N: MCCB EasyPact 400 . Type N 3P 400A, ...

Sales price without tax: $192.00

Schneider-EZC400N3350N

EZC400N3350N: MCCB EasyPact 400 . Type N 3P 350A, ...

Sales price without tax: $192.00