Thiết bị thông minh điểu khiển từ xa

là tập hợp những sản phẩm như phích cắm điều khiển từ xa .... Các hãng thông dụng như Kawasan, Kono ...

Thiết bị thông minh