Thiết bị thông minh điểu khiển từ xa

là tập hợp những sản phẩm như phích cắm điều khiển từ xa .... Các hãng thông dụng như Kawasan, Kono ...