Bộ chuyển nguồn tự động ATS gồm có bộ chuyển nguồn tự động (Auto) và bộ chuyển nguồn điều khiển bằng tay ( Manual)

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Automactic Transfer Switch là thiết bị chuyển đổi giữa 2 nguồn điện phụ tải từ lưới điện chính và nguồn điện dự phòng (Ví dụ như máy phát điện) để đảm bảo tính liên tục cung cấp điện cho phụ tải. Và ngược lại, khi lưới điện hoạt động bình thường trở lại, hệ thống chuyển đổi nguồn ATS sẽ chuyển đổi phụ tải vận hành trở lại với lưới điện và sau đó cắt kết nối với nguồn điện dự phòng.

Các thương hiệu ATS thông dụng như Socomec, Osung (Osemco), Vider, Yogirotech, ABB...

- Thông thường ta có ATS dùng contactor, ATS dùng máy cắt không khí ACB, và ATS dạng bộ. - Ngoài ra chúng ta còn có bộ chuyển nguồn tự động mini ( ATS mini ) của ILEC.
No record found

Bộ chuyển nguồn ATS