Biến tần Omron 3G3JX điều khiển V/f, công suất 0.1kW-7.5kW, có 1 DO và 1 AO, h— trợ truyền thông Modbus-RTU

No record found

Biến tần 3G3JX Omron