Biến tần LS series IE5 có công suất 0.1KW – 0.4KW, loại biến tần này được lựa chọn cho các ứng dụng nhỏ bơm quạt, phục vụ thí nghiệm

No record found

Biến tần IE5 LS