Biến tần Mitsubishi A700, dùng cho tải nặng. Dòng A720 công suất 0.4-75kW, dòng A740 công suất 0.4 đến 450kW

No record found

Biến tần A700 Mitsu