Biến tần Schneider Altivar 11, ATV12, ATV312, ATV61, ATV71

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Page 1 of 9
Results 1 - 40 of 330

Biến tần Schneider

Schneider ATV12H018F1 ATV12 0.18KW 120V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H018F1 ATV12 0.18KW 120V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $133.30

Schneider ATV12H018M2 ATV12 0.18KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H018M2 ATV12 0.18KW 240V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $71.23

Schneider ATV12H018M3 ATV12 0.18KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H018M3 ATV12 0.18KW 240V 3PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $83.94

Schneider ATV12H037F1 ATV12 0.37KW 120V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H037F1 ATV12 0.37KW 120V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $145.27

Schneider ATV12H037M2 ATV12 0.37KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H037M2 ATV12 0.37KW 240V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $73.10

Schneider ATV12H037M3 ATV12 0.37KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H037M3 ATV12 0.37KW 240V 3PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $91.98

Schneider ATV12H055M2 ATV12 0.55KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H055M2 ATV12 0.55KW 240V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $82.82

Schneider ATV12H075F1 ATV12 0.75KW 120V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H075F1 ATV12 0.75KW 120V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $224.35

Schneider ATV12H075M2 ATV12 0.75KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12H075M2 ATV12 0.75KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Giá chưa thuế: $84.69

Schneider ATV12H075M3 ATV12 0.75KW 240V 3PH HEAT SINK T

Schneider ATV12H075M3 ATV12 0.75KW 240V 3PH HEAT ...

Giá chưa thuế: $103.95

Schneider ATV12HU15M2 ATV12 1.5KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12HU15M2 ATV12 1.5KW 240V 1PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $119.47

Schneider ATV12HU15M3 ATV12 1.5KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12HU15M3 ATV12 1.5KW 240V 3PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $140.03

Schneider ATV12HU22M2 ATV12 2.2KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12HU22M2 ATV12 2.2KW 240V 1PH HEAT SINK TB

Giá chưa thuế: $138.72

Schneider ATV12HU22M3 ATV12 2.2KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12HU22M3 ATV12 2.2KW 240V 3PH HEAT SINK ...

Giá chưa thuế: $176.11

Schneider ATV12HU30M3 ATV12 3KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12HU30M3 ATV12 3KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Giá chưa thuế: $196.12

Schneider ATV12HU40M3 ATV12 4KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Schneider ATV12HU40M3 ATV12 4KW 240V 3PH HEAT SINK TB

Giá chưa thuế: $208.08

Schneider ATV212H075M3X ATV212 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212H075M3X ATV212 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI ...

Giá chưa thuế: $207.90

Schneider ATV212H075N4 ATV212 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212H075N4 ATV212 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $204.16

Schneider ATV212HD11M3X ATV212 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD11M3X ATV212 11KW 15HP 240VTRI ss CEM ...

Giá chưa thuế: $868.04

Schneider ATV212HD11N4 ATV212 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD11N4 ATV212 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $428.69

Schneider ATV212HD15M3X ATV212 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD15M3X ATV212 15KW 20HP 240VTRI ss CEM ...

Giá chưa thuế: $1,050.13

Schneider ATV212HD15N4 ATV212 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD15N4 ATV212 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $573.96

Schneider ATV212HD18M3X ATV212 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD18M3X ATV212 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM ...

Giá chưa thuế: $1,284.95

Schneider ATV212HD18N4 ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD18N4 ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM ...

Giá chưa thuế: $753.81

Schneider ATV212HD22M3X ATV212 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD22M3X ATV212 22KW 30HP 240VTRI ss CEM ...

Giá chưa thuế: $1,782.82

Schneider ATV212HD22N4 ATV212 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD22N4 ATV212 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $1,029.94

Schneider ATV212HD30M3X ATV212 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD30M3X ATV212 30KW 40HP 240VTRI ss CEM ...

Giá chưa thuế: $2,345.18

Schneider ATV212HD30N4 ATV212 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD30N4 ATV212 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $1,153.15

Schneider ATV212HD37N4 ATV212 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD37N4 ATV212 37KW 50HP 460V TRI IP20 ...

Giá chưa thuế: $1,367.77

Schneider ATV212HD45N4 ATV212 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD45N4 ATV212 45KW 60HP 460V TRI IP20 ...

Giá chưa thuế: $1,582.77

Schneider ATV212HD55N4 ATV212 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD55N4 ATV212 55KW 75HP 460V TRI IP20 ...

Giá chưa thuế: $1,982.86

Schneider ATV212HD75N4 ATV212 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HD75N4 ATV212 75KW 100HP 460V TRI IP20 ...

Giá chưa thuế: $2,234.50

Schneider ATV212HU15M3X ATV212 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU15M3X ATV212 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI ...

Giá chưa thuế: $246.41

Schneider ATV212HU15N4 ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU15N4 ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $225.66

Schneider ATV212HU22M3X ATV212 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU22M3X ATV212 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI ...

Giá chưa thuế: $269.40

Schneider ATV212HU22N4 ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU22N4 ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $252.95

Schneider ATV212HU30M3X ATV212 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU30M3X ATV212 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 ...

Giá chưa thuế: $317.83

Schneider ATV212HU30N4 ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU30N4 ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $275.95

Schneider ATV212HU40M3X ATV212 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU40M3X ATV212 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 ...

Giá chưa thuế: $383.82

Schneider ATV212HU40N4 ATV212 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

Schneider ATV212HU40N4 ATV212 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 ...

Giá chưa thuế: $291.28
Page 1 of 9