Biến tần Schneider Altivar 61 (ATV61) : ứng dụng cho bơm quạt. Công suất 0.75kW đến 630kW.

No record found

Biến tần ATV61 Schneider