-Dòng biến tần V1000 là dòng biến tần chuyên dùng cho các ứng dụng tải nặng và phức tạp.
-Phần mềm (Crane Software) với các tham số dành riêng cho các ứng dụng cẩu trục chuyên biệt mà không một biến tần Nhật Bản nào có.
No record found

Biến tần V1000 Yaskawa