Công tơ điện

Công tơ điện hay còn được gọi là đồng hồ điện dùng để đo điện hay là năng lượng hữu công (kWh) ở điện lưới xoay chiều 1 pha, hoặc đo năng lượng hữu công (kWh) hoặc năng lượng vô công (kVARh) ở điện lưới xoay chiều 3 pha.

Các loại công tơ điện, đồng hồ điện , công tơ điện tử của EMIC, Vinasino, EDMI, Elster, Grandis...

Phân loại công tơ điện hay đồng hồ điện
Theo cấu tạo công tơ điện (đồng hồ điện): Đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử, đồng hồ cơ điện tử
Theo dòng đồng hồ điện: Đồng hồ điện 1 pha hoặc đồng hồ điện 3 pha
No record found

Công tơ điện