Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V

Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây
Công tơ 3x5A gián tiếp 120/208VCông tơ 3x5A gián tiếp 120/208V
Giá bán chưa có thuế $50.22
Chức năng
Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
good!
Huyen Nguyen