Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4
Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4
Giá bán chưa có thuế $56.41
Chức năng
Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Ok
Huyen Nguyen