Công tơ Emic 5/20A (CV140)

Công tơ Emic 5/20A (CV140)
Công tơ Emic 40/120A (CV140)Công tơ Emic 40/120A (CV140)
Mô tả

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

  • Hiệu chỉnh dễ
  • Moment quay lớn
  • Ma sát nhỏ
  • Độ nhạy cao
  • Tổn hao thấp
  • Độ ổn định cao
  • Chịu tả lớn


Tài liệu

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen