MC-9b : Contactor LS 3P 9A

MC-9b : Contactor (khởi động từ) LS 3P 9A(1a1b)
ls mc-9bls mc-9b
Giá bán chưa có thuế $9.14
Dòng điện định mức (A)
9A
Rated operating voltage(V) (Ue)
400V / 440V
(Điện áp làm việc định mức)
Control circuit voltage
220VAC, 380VAC
(Điện áp điều khiển)
Mã sản phẩm
MC-9b
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Nice service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Great Support
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác