LC1F225 : Contactor Schneider 225A @440V AC-3

LC1F225 : Contactor (khởi động từ) Schneider 225A @440V AC-3
schneider lc1f225schneider lc1f225
Giá bán chưa có thuế $322.32
Application
AC-1 / AC-3
(Ứng dụng cho)
Dòng điện định mức (A)
225A @440VAC AC-3
Rated operating voltage(V) (Ue)
400V / 440V / 690V
(Điện áp làm việc định mức)
Control circuit voltage
B7=24VAC, E7=48VAC, F7=110VAC, M7=220VAC, P7=230VAC, Q7=380VAC, V7=400VAC, JD=12VDC, BD=24VDC, FD=110VDC, MD=220VDC
(Điện áp điều khiển)
Mã sản phẩm
LC1F225F7, LC1F225M7, LC1F225P7, LC1F225Q7, LC1F225V7, LC1F225FD
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác