MX07-400/44.4-440/050

MX07-400/44.4-440/050 : Cuộn kháng Mikro cho tụ bù 50Kvar, 440V, lọc 7%
estel  reactor - 100kvar - 1000x1000.jpgestel reactor - 100kvar - 1000x1000.jpg
Giá bán chưa có thuế $225.52

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác