Các thiết bị phát hiện điện áp cao thế (>38kV) của các hãng Kyoritsu, Extech... Điện áp cao thế là cấp điện áp 110kV - 220kV - 500kV (tương đương 110.000V - 220.000V - 500.000V)
No record found

Cao thế