Selec-MFM383AC

Selec MFM383AC : Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr,
và đo tổng kWh (cho cả 1 pha và 3 pha). Có truyền thông MODBUS
Đồng hồ đo đa năng mfm383acĐồng hồ đo đa năng mfm383ac
Giá bán chưa có thuế $69.96
Rated operating voltage(V) (Ue)
85 - 270V AC
(Điện áp làm việc định mức)
Chức năng
Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, và đo tổng kWh (cho cả 1 pha và 3 pha)
- Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD. Hàng thứ 4: 8 số (dành cho năng lượng)
- Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
- Có password bảo vệ
Kích thước
96 x 96mm
Video hướng dẫn
sử dụng MFM383A-C

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
kool
Huyen Nguyen