MTS Manual Transfer Switch

MTS: Được viết tắt là Manual Transfer Switch – Là thiết bị chuyển mạch bằng tay, không có thời gian chuyển mạch không tự động, thời gian chuyển mạch phụ thuộc vào con người chuyển mạch là bao nhiêu thì sẽ đáp theo thời gian đó.
No record found

MTS Manual Transfer Switch