Cung cấp HMI M2i, Delta, Siemens, Mitsubishi, Easyview, Beijer, Omron, Proface...

Nhận lập trình màn hình cảm ứng HMI của các hãng giao tiếp với PLC và các thiết bị khác có truyền thông

Màn hình cảm ứng HMI (Human Machine Interface)

là thiết bị giúp thể hiện và kết nối giữa người sử dụng thiết bị và thiết bị, được sử dụng nhiều trong công nghiệp điện, ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất
Màn hình HMI chia làm 2 loại chính: HMI trên nền PC và Windows/MAC: SCADA,Citect… và HMI trên nền nhúng: HMI chuyên dụng, hệ điều hành là Windows CE 6.0. Ngoài ra còn có một số loại HMI biến thể khác MobileHMI dùng Palm, PoketPC.
No record found

HMI