Máy phát điện là thiết bị điện chạy bằng xăng hoặc dầu, thường được dùng thay thế khi mất điện hoặc dùng cho các nơi chưa có điện.

Máy phát điện hoạt động chính là biến đổi cơ năng thành điện năng thông qua nguyên lý cảm ứng điện từ. Máy phát điện thực hiện ba chức năng: phát điện, chỉnh lưu, hiệu chỉnh điện áp.
Xét theo nguyên liệu sử dụng có hai loại máy phát điện :
- Máy phát điện chạy bằng xăng
- Máy phát điện chạy bằng dầu
Xét theo mục đích sử dụng có :
- Máy phát điện dùng cho dân dụng
- Máy phát điện công nghiệp dùng cho tòa nhà, building, chung cư, nhà máy, xí nghiệp
No record found

Máy phát điện