MCB - CB tép Easy 9 Schneider

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch và sử dụng trong mạng lưới dân dụng.

CB tép 1, 2, 3, 4 pha của schneider với nhiều mã hàng phổ biến như Easy9, Acti 9,..

Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 898 như Easy9 MCB – 1P , 4,5kA, 230V, Easy9 MCB – 2P , 4,5kA, 230V, Easy9 MCB 3P, 4,5kA, 400V, Easy9 MCB 4P, 4,5kA, 400V
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Page 1 of 18
Results 1 - 40 of 718

MCB Schneider

Schneider-EZ9F34106

EZ9F34106: Easy9 - MCB 1 pha - 6A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $1.90

Schneider-EZ9F34110

EZ9F34110: Easy9 - MCB 1 pha - 10A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $1.90

Schneider-EZ9F34116

EZ9F34116: Easy9 - MCB 1 pha - 16A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $1.90

Schneider-EZ9F34120

EZ9F34120: Easy9 - MCB 1 pha - 20A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $1.90

Schneider-EZ9F34125

EZ9F34125: Easy9 - MCB 1 pha - 25A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $1.90

Schneider-EZ9F34132

EZ9F34132: Easy9 - MCB 1 pha - 32A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $1.90

Schneider-EZ9F34140

EZ9F34140: Easy9 - MCB 1 pha - 40A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $2.79

Schneider-EZ9F34150

EZ9F34150: Easy9 - MCB 1 pha - 50A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $4.54

Schneider-EZ9F34163

EZ9F34163: Easy9 - MCB 1 pha - 63A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $4.54

Schneider-EZ9F34206

EZ9F34206: Easy9 - MCB 2 pha - 6A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34210

EZ9F34210: Easy9 - MCB 2 pha - 10A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34216

EZ9F34216: Easy9 - MCB 2 pha - 16A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34220

EZ9F34220: Easy9 - MCB 2 pha - 20A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34225

EZ9F34225: Easy9 - MCB 2 pha - 25A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34232

EZ9F34232: Easy9 - MCB 2 pha - 32A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34240

EZ9F34240: Easy9 - MCB 2 pha - 40A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $5.27

Schneider-EZ9F34250

EZ9F34250: Easy9 - MCB 2 pha - 50A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $8.72

Schneider-EZ9F34263

EZ9F34263: Easy9 - MCB 2 pha - 63A - 4.5kA, 230V của ...

Giá chưa thuế: $8.72

Schneider-EZ9F34306

EZ9F34306: Easy9 - MCB 3 pha - 6A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34310

EZ9F34310: Easy9 - MCB 3 pha - 10A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34316

EZ9F34316: Easy9 - MCB 3 pha - 16A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34320

EZ9F34320: Easy9 - MCB 3 pha - 20A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34325

EZ9F34325: Easy9 - MCB 3 pha - 25A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34332

EZ9F34332: Easy9 - MCB 3 pha - 32A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34340

EZ9F34340: Easy9 - MCB 3 pha - 32A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $9.53

Schneider-EZ9F34350

EZ9F34350: Easy9 - MCB 3 pha - 50A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $14.58

Schneider-EZ9F34363

EZ9F34363: Easy9 - MCB 3 pha - 63A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $14.58

Schneider-EZ9F34440

EZ9F34440: Easy9 - MCB 4 pha - 40A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $13.66

Schneider-EZ9F34450

EZ9F34450: Easy9 - MCB 4 pha - 50A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $20.43

Schneider-EZ9F34463

EZ9F34463: Easy9 - MCB 4 pha - 63A - 4.5kA, 400V của ...

Giá chưa thuế: $20.43

Schneider-A9K27106

A9K27106: Acti 9 - MCB 1 pha - 6A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.19

Schneider-A9K27110

A9K27110: Acti 9 - MCB 1 pha - 10A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.19

Schneider-A9K27116

A9K27116: Acti 9 - MCB 1 pha - 16A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.19

Schneider-A9K27120

A9K27120: Acti 9 - MCB 1 pha - 20A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.19

Schneider-A9K27125

A9K27125: Acti 9 - MCB 1 pha - 25A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.19

Schneider-A9K27132

A9K27132: Acti 9 - MCB 1 pha - 32A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.19

Schneider-A9K24140

A9K24140: Acti 9 - MCB 1 pha - 40A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $3.96

Schneider-A9K24150

A9K24150: Acti 9 - MCB 1 pha - 50A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $4.86

Schneider-A9K24163

A9K24163: Acti 9 - MCB 1 pha - 63A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $4.86

Schneider-A9K27206

A9K27206: Acti 9 - MCB 2 pha - 6A - 6kA, 230V của Schneider

Giá chưa thuế: $8.95
Page 1 of 18