LS-TD100N FMU100 3P

LS-TD100N FMU100 3P (16 - 100A), dòng cắt Icu 50kA, loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 bước 0.8, 0.9, 1.0
Mccb LS chỉnh dòngMccb LS chỉnh dòng
Giá bán chưa có thuế $61.04
Mô tả

LS-TD100N FMU100 3P (16 - 100A), dòng cắt Icu 50kA, loại chỉnh dòng  (nhiệt) 3 bước 0.8, 0.9, 1.0

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
great!
Huyen Nguyen