LR9F5369 : Role nhiệt Schneider 90-150A

LR9F5369 : Role nhiệt Schneider 90-150A
schneider lr9f5369schneider lr9f5369
Giá bán chưa có thuế $210.03
Dòng điện định mức (A)
115-150A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LR9F5369
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác