LR9F5371 : Role nhiệt Schneider 132-220A

LR9F5371 : Role nhiệt Schneider 132-220A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F225, LC1F265
schneider lr9f5371schneider lr9f5371
Giá bán chưa có thuế $265.71
Dòng điện định mức (A)
132-220A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LR9F5371
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good Support
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
I like it
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác