LRD3365 : Role nhiệt Schneider 80-104A

LRD3365 : Role nhiệt Schneider 80-104A, dùng với contactor LC1D80, LC1D95
schneider lrd3365schneider lrd3365
Giá bán chưa có thuế $71.00
Dòng điện định mức (A)
80-104A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LRD3365
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
like
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
so so
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác