LRD35 : Role nhiệt Schneider 30-38A

LRD35 : Role nhiệt Schneider 30-38A, dùng với contactor LC1D32, LC1D38
schneider lc1d35schneider lc1d35
Giá bán chưa có thuế $17.44
Dòng điện định mức (A)
30-38A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LRD35
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good Support
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
I like it
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác