LRD4365 : Role nhiệt Schneider 80-104A

LRD4365 : Role nhiệt Schneider 80-104A, dùng với contactor LC1D115, LC1D150
schneider lrd4365schneider lrd4365
Giá bán chưa có thuế $100.83
Dòng điện định mức (A)
80-104A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LRD4365
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác