LRD4367 : Role nhiệt Schneider 95-120A

LRD4367 : Role nhiệt Schneider 95-120A, dùng với contactor LC1D115, LC1D150
schneider lrd4367schneider lrd4367
Giá bán chưa có thuế $110.87
Dòng điện định mức (A)
95-120A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LRD4367
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good Support
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
I like it
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác