Schneider LR9F7381 : Role nhiệt 380-630A

Schneider LR9F7381 : Role nhiệt 380-630A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F400 - LC1F780
schneider lr9f7381schneider lr9f7381
Giá bán chưa có thuế $478.48
Dòng điện định mức (A)
380-630A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LR9F7381
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
like
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
so so
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác