Schneider LRD14 : Role nhiệt 7-10A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD14 : Role nhiệt 7-10A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38
schneider lrd14schneider lrd14
Giá bán chưa có thuế $11.54
Dòng điện định mức (A)
7-10A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
LRD-14
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good Support
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
I like it
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác