Rơ le nhiệt Teco (Relay nhiệt) (Overload relay) bảo vệ quá tải : RHU-10, RHU-80, RHU-180, dùng chung với khởi động từ CU, CN

Tính năng và đặc điểm của Relay nhiệt Teco
- Giảm tiêu thụ điện năng để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon
- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC, và tiêu chuẩn GB của Trung Quốc
- Chứng chỉ: CSA, UL
- Tuân thủ RoHS, CE
- Bảo vệ mất pha
- Trip class: 10A
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Teco
Results 1 - 26 of 26

Relay nhiệt Teco

RHU-10/0.4 : Role nhiệt Teco 0.25~0.4A

RHU-10/0.4 : Role nhiệt Teco 0.25~0.4A, dùng với contactor ...

RHU-10/0.63 : Role nhiệt Teco ,0.45~0.63A

RHU-10/0.63 : Role nhiệt Teco 0.45~0.63A, dùng với ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/0.8 : Role nhiệt Teco 0.55~0.8A

RHU-10/0.8 : Role nhiệt Teco 0.55~0.8A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/1 : Role nhiệt Teco ,0.75~1A

RHU-10/1 : Role nhiệt Teco 0.75~1A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/1.6 : Role nhiệt Teco ,1.1~1.6A

RHU-10/1.6 : Role nhiệt Teco 1.1~1.6A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/2 : Role nhiệt Teco ,1.4~2A

RHU-10/2 : Role nhiệt Teco 1.4~2A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/2.5 : Role nhiệt Teco ,1.8~2.5A

RHU-10/2.5 : Role nhiệt Teco 1.8~2.5A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/3.2 : Role nhiệt Teco ,2.3~3.2A

RHU-10/3.2 : Role nhiệt Teco 2.3~3.2A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/4 : Role nhiệt Teco ,2.9~4A

RHU-10/4 : Role nhiệt Teco 2.9~4A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/4.8 : Role nhiệt Teco ,3.5~4.8A

RHU-10/4.8 : Role nhiệt Teco 3.5~4.8A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/6.3 : Role nhiệt Teco ,4.5~6.3A

RHU-10/3.2 : Role nhiệt Teco 2.3~3.2A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/7.5: Role nhiệt Teco ,5.5~7.5A

RHU-10/7.5 : Role nhiệt Teco 5.5~7.5A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/10 : Role nhiệt Teco ,7.2~10A

RHU-10/10 : Role nhiệt Teco 7.2~10A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.00

RHU-10/12.5 : Role nhiệt Teco ,9~12.5A

RHU-10/12.5 : Role nhiệt Teco 9~12.5A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.63

RHU-10/16 : Role nhiệt Teco ,11.3~16A

RHU-10/16 : Role nhiệt Teco 11.3~16A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.63

RHU-10/20 : Role nhiệt Teco ,15~20A

RHU-10/20 : Role nhiệt Teco 15~20A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.63

RHU-10/25 : Role nhiệt Teco ,21~25A

RHU-10/25 : Role nhiệt Teco 21~25A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.63

RHU-10/30 : Role nhiệt Teco ,24.5~30A

RHU-10/30 : Role nhiệt Teco 24.5~30A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $6.63

RHU-80/47K3 : Role nhiệt Teco ,35~47A

RHU-80/47K3 : Role nhiệt Teco 35~47A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $14.52

RHU-80/60K3 : Role nhiệt Teco ,45~60A

RHU-80/60K3 : Role nhiệt Teco 45~60A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $14.52

RHU-80/75K3 : Role nhiệt Teco ,58~75A

RHU-80/75K3 : Role nhiệt Teco 58~75A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $14.52

RHU-80/47K2 : Role nhiệt Teco ,35~47A

RHU-80/47K2 : Role nhiệt Teco 35~47A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $12.94

RHU-10/38K2 : Role nhiệt Teco ,33~38A

RHU-10/38K2 : Role nhiệt Teco 35~47A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $12.94

RHN-180/125 : Role nhiệt Teco ,85~125A

RHN-180/125 : Role nhiệt Teco 85~125, dùng với contactor ...

RHN-180/160 : Role nhiệt Teco ,110~160A

RHN-180/160 : Role nhiệt Teco 110~160A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $63.13

RHN-180/185 : Role nhiệt Teco , 125~185A

RHN-180/185 : Role nhiệt Teco 125~185A, dùng với contactor ...

Giá chưa thuế: $75.76