RHU-10/4.8 : Role nhiệt Teco ,3.5~4.8A

RHU-10/4.8 : Role nhiệt Teco 3.5~4.8A, dùng với contactor CU-11, CU-16, CU-18, CU-22, CU-32R
teco rhn-180/125teco rhn-180/125
Giá bán chưa có thuế $6.00
Dòng điện định mức (A)
3.5~4.8A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
RHU-10/4.8
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Nice service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Great Support
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác