RHU-10/7.5: Role nhiệt Teco ,5.5~7.5A

RHU-10/7.5 : Role nhiệt Teco 5.5~7.5A, dùng với contactor CU-11, CU-16, CU-18, CU-22, CU-32R
teco rhn-180/125teco rhn-180/125
Giá bán chưa có thuế $6.00
Dòng điện định mức (A)
5.5~7.5A
Chế độ reset (Reset mode)
auto / manual
Mã sản phẩm
RHU-10/7.5
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác