AN-06D3-06H

LS AN-06D3-06H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 630A, 65kA, ...

Giá chưa thuế: $1,369.57

AN-08D3-08H

AN-08D3-08H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 800A, 65kA, ...

Giá chưa thuế: $1,491.30

AN-10D3-10H

LS AN-10D3-10H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1000A, ...

Giá chưa thuế: $1,506.52

AN-13D3-13H

LS AN-13D3-13H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1250A, ...

Giá chưa thuế: $1,521.74

AN-16D3-16H

LS AN-16D3-16H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1600A, ...

Giá chưa thuế: $1,582.61

AS-20E3-20H

LS AS-20E3-20H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 2000A, ...

Giá chưa thuế: $1,917.39

AS-25E3-25H

LS AS-25E3-25H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 2500A, ...

Giá chưa thuế: $2,434.78

AS-32E3-32H

LS AS-32E3-32H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 3200A, ...

Giá chưa thuế: $2,769.57

AS-40E3-40H

LS AS-40E3-40H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 4000A, ...

Giá chưa thuế: $4,717.39

AS-50F3-50H

LS AS-50F3-50H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 5000A, ...

Giá chưa thuế: $5,021.74

AS-63G3-63H

LS AS-63G3-63H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 6300A, ...

Giá chưa thuế: $8,217.39

NT06H13F2

NT06H13F2 : Máy cắt không khí Schneider 3P, 630A, Icu 42kA, ...

Giá chưa thuế: $1,585.60

NT08H13F2

NT08H13F2 : Máy cắt không khí Schneider 3P, 800A, Icu 42kA, ...

Giá chưa thuế: $1,727.58

NT10H13F2

NT10H13F2 : Máy cắt không khí Schneider 3P, 1000A, Icu ...

Giá chưa thuế: $1,822.22

NT12H13F2

Schneider NT12H13F2 : Máy cắt không khí 3P, 1250A, Icu ...

Giá chưa thuế: $2,063.72

NT16H13F2

Schneider NT16H13F2 : Máy cắt không khí 3P, 1600A, Icu ...

Giá chưa thuế: $2,274.20

NA1-1000-400M/3

NA1-1000-400M/3 : Máy cắt không khí Chint 400A, Icu 42kA, ...

NA1-1000-630M/3

NA1-1000-630M/3 : Máy cắt không khí Chint 630A, Icu 42kA, ...

NA1-1000-800M/3

NA1-1000-800M/3 : ACB Chint 800A, Icu 42kA, 3P, cố định ...

NA1-1000-1000M/3

NA1-1000-1000M/3 : Máy cắt không khí Chint 1000A, Icu 42kA, ...

NA1-2000-1250M/3

NA1-2000-1250M/3 : Máy cắt không khí Chint 1250A, Icu 80kA, ...

NA1-2000-1600M/3

NA1-2000-1600M/3 : ACB Chint 1600A, Icu 80kA, 3P, cố định ...

MKC-445050KT

MKC-445050 : tụ bù Mikro khô 3pha 440V, 5kVar

Giá chưa thuế: $15.75

MKC-445100KT

Mikro MKC-445100 : Tụ bù khô 3 pha 440V, 10kVar, hình dáng ...

Giá chưa thuế: $22.37

MKC-445150KT

Tụ bù khô Mikro MKC-445150 : 3 pha 440V, 15kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $29.79

MKC-445200KT

Mikro MKC-445200KT : Tụ bù 3 pha 440V, 20kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $33.78

MKC-445250KT

Mikro MKC-445250KT : Tụ bù khô 3 pha 440V, 25kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $42.23

MKC-445300KT

Mikro MKC-445300 : Tụ bù khô 3 pha 440V, 30kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $50.67

MKC-445500KT

Mikro MKC-445500KT : Tụ bù khô 3 pha 440V, 50kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $105.00

MKC-235050KT

Mikro MKC-235050KT : Tụ bù khô 3 pha 230V, 5kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $217.99

MKC-235100KT

Mikro MKC-235100KT : Tụ bù khô 3 pha 230V, 10kVar, 50/60Hz

Giá chưa thuế: $43.60

MKC-235150KT

Mikro MKC-235150KT : Tụ bù khô 3 pha 230V, 15kVar, 50/60Hz

MKC-235050KS

Mikro MKC-235050KS : Tụ bù khô 1 pha 230V, 5kVar, 50/60Hz

MKC-235100KS

Mikro MKC-235100KS : Tụ bù khô 1 pha 230V, 10kVar, 50/60Hz

MKC-255050KS

Mikro MKC-255050KS : Tụ bù khô 1 pha 250V, 5kVar, 50/60Hz

MKC-255100KS

Mikro MKC-255100KS : Tụ bù khô 1 pha 250V, 10kVar, 50/60Hz

MMS-445010KT

MMS-445010KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp 3 pha 440V, 10Kvar, ...

Giá chưa thuế: $21.23

MMS-445015KT

Mikro MMS-445015KT : Tụ bù dầu điện áp 3 pha 440V, 15Kvar, ...

Giá chưa thuế: $31.84

MMS-445020KT

MMS-445020KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp 3 pha 20Kvar, 440V, ...

Giá chưa thuế: $42.46

MMB-445025KT

Mikro MMB-445025KT : Tụ bù dầu điện áp 3 pha 25Kvar, 440V, ...

Giá chưa thuế: $53.07
Page 1 of 345