OBO MCD125-B/NPE : Bảo vệ chống sét N-PE

OBO MCD125-B/NPE : Bảo vệ chống sét N-PE, kết hợp trong tủ cắt lọc sét
obo mcd 125-b/npeobo mcd 125-b/npe
Giá bán chưa có thuế $186.38
Rated operating voltage(V) (Ue)
230V
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
255V
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
50kA / 50kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
125kA / 125kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
125kA / 125kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.3kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5096825
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Nice service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Great Support
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác