OBO MCD50-B-OS : Module chống sét 50kA (10/350uS)

OBO MCD50-B-OS : Module chống sét 50kA (10/350uS) thay thế khi hư hỏng
obo mcd 50-bobo mcd 50-b
Giá bán chưa có thuế $145.72
Rated operating voltage(V) (Ue)
230V
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
255V
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
50kA / 50kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
50kA / 50kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
50kA / 50kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.3kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5096827
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good Support
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
I like it
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác