OBO MCD50-B3+1-OS : Chống sét lan truyền 3P In 200kA (10/350 uS)

OBO MCD50-B3+1-OS : Chống sét lan truyền 3P In 200kA (10/350 uS)
mcd 50-b3+1-osmcd 50-b3+1-os
Giá bán chưa có thuế $838.05
Rated operating voltage(V) (Ue)
230V
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
255V
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
50kA / 50kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
50kA / 50kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
200kA / 200kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.3kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5096879
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
like
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
so so
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác