OBO-V10-C/1+NPE-280 : Chống sét 230V Imax 20kA

OBO-V10-C/1+NPE-280 : Chống sét 230V Imax 20kA. Dùng cho điện 1 pha 220VAC
chống sét obo v10-cchống sét obo v10-c
Giá bán chưa có thuế $69.88
Rated operating voltage(V) (Ue)
230VAC
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
280VAC
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
10kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
20kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
40kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.1kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
<25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5093418
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Nice service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Great Support
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác