OBO-V10 Compact - 255 : Chống sét 3 pha 230/400V - Imax 60kA

OBO-V10 Compact - 255 : Chống sét 3 pha 230/400V - Imax (total) 60kA
obo v10 compactobo v10 compact
Giá bán chưa có thuế $96.63
Rated operating voltage(V) (Ue)
230VAC
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
255VAC
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
10kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
20kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
60kA
(Dòng xả sét tổng)
Response time
25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Protection level
<1.1kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Mã sản phẩm
5093380
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác