OBO V20-C/1-280 : Chống sét 1 pha 230VAC, Imax 40kA

OBO V20-C/1-280 : Chống sét 1 pha 230VAC, Imax 40kA
obo v20-c/1-280obo v20-c/1-280
Giá bán chưa có thuế $43.77
Rated operating voltage(V) (Ue)
LN=220VAC/230VAC/240VAC
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
LN=280VAC
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
20kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
40kA
(Dòng xả sét định mức)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
40kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.3kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
<25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5094618
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
thank you
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
perfect
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok good
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác