OBO V20-C/1+NPE-280 : Chống sét lan truyền 1 pha 230V, Imax 40kA

OBO V20-C/1+NPE-280 (5094650): Chống sét lan truyền 1 pha 230V, Imax 40kA
chống sét 1 pha 230vac 40kachống sét 1 pha 230vac 40ka
Giá bán chưa có thuế $95.11
Rated operating voltage(V) (Ue)
LN=220VAC-240VAC
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
280V
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
20kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
40kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
40kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.3kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
<25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5094650
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
great!
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
good!
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok!
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác