OBO V20-C/3-280 : Chống sét 3P 230/400VAC I max 120kA

OBO V20-C/3-280 : Chống sét 3P 230/400VAC Imax 120kA
obo v20 c/3 280obo v20 c/3 280
Giá bán chưa có thuế $127.70
Rated operating voltage(V) (Ue)
LN=220/230/240VAC
(Điện áp làm việc định mức)
Maximum continuous voltage (V)
LN=280VAC
(Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất)
Nominal surge current (8/20uS) / (10/350uS)
20kA
(Dòng xả sét định mức)
Maximum surge current (8/20uS) / (10/350uS)
40kA
(Dòng xả sét lớn nhất)
Total surge current (8/20uS) / (10/350uS)
120kA
(Dòng xả sét tổng)
Protection level
<1.3kV
(Điện áp xung tối đa bảo vệ được)
Response time
<25 nS
(Thời gian đáp ứng)
Mã sản phẩm
5094624
(mã đặt hàng, mã thiết bị)

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Nice service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good service
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Great Support
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác