Thiết bị Trung thế

Các thiết bị trung thế như biến áp, biến dòng trung thế, cầu chì tự rơi và một số phụ kiện đi kèm, Cuộn kháng trung thế, Tụ bù trung thế, Tủ đóng cắt trung thế RMU, cách điện, khí SF6
No record found

Thiết bị Trung thế