Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek
  • Fotek MT-21-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 96x48
  • Fotek MT-48-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x48
  • Fotek MT-4896-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x96
  • Fotek MT-72-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 72x72
  • Fotek MT-96-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 96x96
  • Fotek NT-21-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 96x48
  • Fotek NT-48-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x48
  • Fotek NT-72-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 222 VAC, Size 72x72
  • Fotek NT-96-R Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 224 VAC, Size 96x96
  • Fotek TC-72-AA-R4 Bộ điều khiển nhiệt độ
No record found

Fotek TC-72-AA-R4: Bộ điều khiển nhiệt độ

Fotek TC-72-AA-R4: Bộ điều khiển nhiệt độ 220 VAC 72 X 72 R4: 400: Núm vặn, hiển thị % độ lêch bằng ...

Giá bán: 621,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek NT-96-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 224 VAC, Size 96x96

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân ngắn NT-96-R/V: Điện áp 224 VAC, Size 96 ...

Giá bán: 1,191,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek NT-72-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 222 VAC, Size 72x72

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân ngắn NT-72-R/V: Điện áp 222 VAC, Size 72 ...

Giá bán: 1,104,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek NT-48-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x48

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân ngắn NT-48-R/V: Điện áp 220 VAC, Size 48 ...

Giá bán: 1,018,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek NT-21-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 96x48

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân ngắn NT-21-R/V: Điện áp 220 VAC, Size 96 ...

Giá bán: 1,104,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MT-96-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 96x96

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân dài MT-96-R/V: Điện áp 220 VAC, Size 96 ...

Giá bán: 1,191,000 ₫

Fotek MT-72-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 72x72

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân dài MT-72-R/V: Điện áp 220 VAC, Ngõ ra ...

Giá bán: 1,104,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MT-4896-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x96

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân dài MT-4896-R/V: Điện áp 220 VAC, Ngõ ra ...

Giá bán: 1,104,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MT-48-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x48

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân dài MT-48-R/V: Điện áp 220 VAC, Ngõ ra ...

Giá bán: 1,018,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MT-21-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 96x48

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân dài MT-21-R/V: Điện áp 220 VAC, Ngõ ra ...

Giá bán: 1,191,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek TC-48-AN-R2: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) TC-48-AN-R2/R4: Điện áp 220 VAC, Size 48 x ...

Giá bán: 448,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek NT-20-R: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, Size 48x96

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân ngắn NT-20-R/V: Điện áp 220 VAC, Size 48 ...

Giá bán: 1,104,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MT-20-R: Bộ điều khiển nhiệt độ thân dài Điện áp 220 VAC

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) thân dài MT-20-R/V: Điện áp 220 VAC, ...

Giá bán: 1,201,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H5-AN-R2: Bộ điều khiển nhiệt độ Điện áp 220 VAC, núm vặn

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) H5-AN-R2/R4: Điện áp 220 VAC, Relay, núm vặn, ...

Giá bán: 396,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek DPM-2: Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek (Temperature controller) DPM-2: Điện áp 220 VAC, Relay, Bộ Điều khiển ...

Giá bán: 3,252,000 ₫