Bộ điều khiển nhiệt độ GIC

Bộ điều khiển nhiệt độ GIC
 • Đầu vào thông dụng, Ngắt cảm biến & Chu kz ngắt của báo tín hiệu
 • 5 Chế độ điều khiển PID hoạt động Đơn/Đôi
 • Tự động bật PID với bộ dự phòng Soft-Start
 • Chức năng chuyển đổi điểm cài đặt nhanh
 • Truyền thông RS485, Khả năng chuyển đổi linh hoạt tự động bằng tay
 • Tiêu chuẩn bảo vệ IP 20 (Đầu nối & vỏ) , IP 40 (Cho mặt trước)

Các mã bộ điều khiển nhiệt độ GIC

 • GIC 151A13B1* Đồng hồ nhiệt độ Output : 2 Relays (SPST8A& 5A, 240 V AC / 28 VDC) + SSR driving output (12 VDC, 24mA), Cổng truyền thông RS485
 • GIC 151B13B1* Đồng hồ nhiệt độ Output : 1 Relay (SPST5A, 240 V AC / 28 VDC) + Analog output (0-10V , 4-20mA) + SSR driving output (12 VDC, 24mA), Cổng truyền thông RS485
 • GIC 151B12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 1 Relay (SPST5A, 240 V AC / 28 VDC),+Analog output (0-10V , 4-20mA) + SSR driving output (12 VDC, 24mA)
 • GIC 151C12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 2 Relay (SPST5A, 240 V AC / 28 VDC),+Analog output (0-10V , 4-20mA)
 • GIC 151D12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 3 Relays (SPSTOne 8A& Two 5A,240V AC / 28VDC)
 • GIC 151G12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 1 C/O Relay (SPST5A, 240 V AC / 28VDC)
 • GIC 151F12B Đồng hồ nhiệt độ PR-43,PID 110-240VAC,10A 1C/O RELAY O/P
 • GIC 151F11B Đồng hồ nhiệt độ PR-43,ON-OFF,PROPORTIONAL CONTROL,110-240VAC,10A 1C/O RELAY O/P.
 • GIC 151E12B Đồng hồ nhiệt độ PR-69, SINGLE ACTING PID, 1 NOS 10A RELAY, 1 SSR
 • GIC 151F43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITHOUT RS485, 2 RELAYS, 1 SSR
 • GIC 151G43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITHOUT RS485,1 RELAYS,1 SSR,1 ANALOG
 • GIC 151H43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITHOUT RS485, 2 RELAYS, 1 ANALOG
 • GIC 151J43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITHOUT RS485, 3 RELAYS
 • GIC 151F43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITH RS485, 2 RELAYS, 1 SSR
 • GIC 151G43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITH RS485, 1 RELAYS, 1 SSR, 1 ANALOG
 • GIC 151H43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITH RS485, 2 RELAYS, 1 ANALOG
 • GIC 151J43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITH RS485, 3 RELAYS,
 • GIC 151F42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ACTING PID WITH ANALOG I/P, 2 RELAYS, 1 SSR
 • GIC 151G42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ACTING PID WITH ANALOG I/P, 1 RELAYS, 1 SSR, 1 ANALOG
 • GIC 151H42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ACTING PID WITH ANALOG I/P, 2 RELAYS, 1
 • GIC 151J42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ACTING PID WITH ANALOG I/P, 3 RELAYS
 • GIC 151K42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ACTING PID WITH ANALOG I/P & WITHOUT RS485, 1 RELAYS (10A), 1 SSR,
 • GIC 151L42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ACTING PID W/O ANALOG I/P,O/P & W/O RS485, 2 RELAYS, 1 SSR,
 • GIC 41A111AR Rơ le hiển thị nhiệt độ và On/Off điều khiển nhiệt độ 110 - 240 V AC, Temperature Control Relay (TCR - 111)
 • GIC 47A3D412 Rơ le điều khiển nhiệt độ 24 - 240 VAC/DC, PT-100 Temperature Control Relay, 1C/O (10A), Two Analog Outputs (0-10) VDC
Nhà sản xuất:
Bộ điều khiển nhiệt độ GIC
No record found

Gic 47A3D412: Rơ le điều khiển nhiệt độ 24-240 VAC/DC

Temperature Control Relay - 47A3D412 Rơ le điều khiển nhiệt độ 24 - 240 VAC/DC, PT-100, 1C/O (10A), ...

Giá bán: 935,000 ₫

Gic 41A111AR: Rơ le điều khiển nhiệt độ 110-240 V AC, (TCR-111)

Temperature Control Relay - 41A111AR Rơ le hiển thị nhiệt độ và On/Off điều khiển nhiệt độ 110 - ...

Giá bán: 495,000 ₫

Gic 151L42B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151L42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ...

Giá bán: 1,357,000 ₫

Gic 151K42B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151K42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ...

Giá bán: 1,357,000 ₫

Gic 151J42B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151J42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ...

Giá bán: 1,357,000 ₫

Gic 151H42B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151H42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ...

Giá bán: 1,357,000 ₫

Gic 151G42B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151G42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ...

Giá bán: 1,357,000 ₫

Gic 151F42B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151F42B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, SINGLE ...

Giá bán: 1,357,000 ₫

Gic 151J43B1: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151J43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,776,000 ₫

Gic 151H43B1: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151H43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,776,000 ₫

Gic 151G43B1: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151G43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,776,000 ₫

Gic 151F43B1: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151F43B1 Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,776,000 ₫

Gic 151J43B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151J43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,562,000 ₫

Gic 151H43B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151H43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,562,000 ₫

Gic 151G43B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151G43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,562,000 ₫

Gic 151F43B: Bộ điều khiển nhiệt độ PR-69 (96X96)

PID Temperature Controller PR069 - 151F43B Đồng hồ nhiệt độ PR-69 (96X96), 110-240VAC, DOUBLE ...

Giá bán: 1,562,000 ₫

Gic 151E12B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR043 - 151E12B Đồng hồ nhiệt độ PR-69, SINGLE ACTING PID, 1 NOS 10A ...

Giá bán: 1,133,000 ₫

Gic 151F11B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR043 - 151F11B Đồng hồ nhiệt độ PR-43,ON-OFF,PROPORTIONAL ...

Giá bán: 893,000 ₫

Gic 151F12B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR043 - 151F12B Đồng hồ nhiệt độ PR-43,PID 110-240VAC,10A 1C/O RELAY ...

Giá bán: 893,000 ₫

Gic 151G12B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR043 - 151G12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 1 C/O Relay (SPST5A, 240 V AC ...

Giá bán: 785,000 ₫

Gic 151D12B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR069 - 151D12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 3 Relays (SPSTOne 8A& Two ...

Giá bán: 941,000 ₫

Gic 151C12B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR069 - 151C12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 2 Relay (SPST5A, 240 V AC / 28 ...

Giá bán: 941,000 ₫

Gic 151B12B: Bộ điều khiển nhiệt độ

PID Temperature Controller PR069 - 151B12B Đồng hồ nhiệt độ Output : 1 Relay (SPST5A, 240 V AC / 28 ...

Giá bán: 941,000 ₫

Gic 151B13B1*: Bộ điều khiển nhiệt độ có truyền thông RS486

PID Temperature Controller PR069 - 151B13B1* Đồng hồ nhiệt độ Output : 1 Relay (SPST5A, 240 V AC / ...

Giá bán: 1,247,000 ₫

Gic 151A13B1*: Bộ điều khiển nhiệt độ có truyền thông RS485

PID Temperature Controller PR069 - 151A13B1* Đồng hồ nhiệt độ Output : 2 Relays (SPST8A& 5A, 240 V ...

Giá bán: 1,247,000 ₫