Bộ điều khiển nhiệt độ Selec

 • Thường được dùng trong tủ điện công nghiệp, kho, xưởng và các ứng dụng khác như Chế biến nhựa, Bao bì, Lò nướng, bể tắm, Lò lửa, Ép nhiệt, Nồi hấp tiệt trùng, Ngành Dược …
Bộ điều khiển nhiệt độ Selec

Các mã bộ điều khiển nhiệt độ Selec

 • Selec TC544A Bộ điều khiển nhiệt độ nhiệt độ kích thước 48x48mm Ngõ vào TC/RTD, ngõ ra Relay / SSR & Relay, nguồn cấp 90 to 270V AC / DC hoặc 24V DC
 • Selec TC544C Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 48x48mm TC/RTD input, Relay control output + auxiliary relay output, 48X48 mm size, 90 to 270V AC/DC supply voltage, (CE,RoHS) certified
 • Selec TC544B Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 48x48mm ngõ ra Relay / SSR & Relay, nguồn cấp 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC244AX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 72x72mm ngõ vào TC / RTD, ngõ ra Relay / SSR & Relay output, nguồn cấp 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC344AX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 96x96mm TC / RTD input, Relay / SSR & Relay output, 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC533AX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 48x48mm 3 Digit dual display, Single set point, TC / RTD input, Relay / SSR output, 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC533BX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 48x48mm Dual display, Single set point, Temperature controller with TC / RTD input, Relay / SSR output, 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC513AX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 48x48mm 3 Digit single display, Single set point, with TC / RTD input, Relay / SSR output, 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC203AX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 72x72mm 3 Digit single display, Single set point, with TC / RTD input, Relay / SSR output, 90 to 270V AC / DC
 • Selec TC303AX Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 96x96mm 3 Digit single display, Single set point, with TC / RTD input, Relay / SSR output, 90 to 270V AC / DC
 • Selec CH403-3-NTC Bộ điều khiển nhiệt độ kích thước 48x96mm Cooling controller with touch pad and white display,10A relay Output, IDM, 230V AC supply
 • Selec PID500/110/330-0-0-01 Bộ điều khiển nhiệt độ Universal input, 2 relay auxiliary outputs, optional Retransmission and RS485 communication, 90 to 270V AC / DC
 • Selec PID500-T Bộ điều khiển nhiệt độ 4 Digit dual display, TC / RTD input & Relay/SSR/Current control output, Compact Size, 90 to 270V AC/DC supply voltage

Video Bộ điều khiển nhiệt độ Selec

No record found

Selec PID500-U : Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec PID500-U ☼ Đặc điểm : • Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng 4 số, 2 màu ...

Giá bán: 1,800,000 ₫

Selec PID500-T: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ PID500-T Ngõ vào TC/ Rtd, ngõ ra Relay + 1 Alarm ( Relay )

Giá bán: 1,418,000 ₫

Selec PID500/110/330-0-0-01: Bộ điều khiển nhiệt

Selec PID500 Bộ điều khiển nhiệt độ với các ngõ vào relay hoặc ngõ vào đa năng và ngõ ra khác nhau ...

Giá bán: 1,832,000 ₫
Ngõ vào / Ngõ ra
Hãy chọn Ngõ vào / Ngõ ra

Selec CH403-3-NTC: Bộ điều khiển nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC, Chế độ điều khiển: ON / OFF (Độ trễ - 0.1 - 9.90), Ngõ ...

Giá bán: 526,000 ₫

Selec TC303AX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt TC303AX, Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Giá bán: 643,000 ₫

Selec TC203AX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TC203AX Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA ...

Giá bán: 586,000 ₫

Selec TC513AX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Selec TC513 Bộ điều khiển nhiệt độ TC513AX được sản xuất tại Ấn Độ, Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A ...

Giá bán: 519,000 ₫

Selec TC533BX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TC533BX Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng), Ngõ ra điều khiển: ...

Giá bán: 634,000 ₫

Selec TC533AX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TC533AX Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Giá bán: 761,000 ₫

Selec TC344AX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TC344AX Ngõ ra Relay: 5 A @250V AC / 30V DC, SSR: 12V DC, 50mA

Giá bán: 800,000 ₫

Selec TC244AX: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TC244AX Ngõ ra relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR 12V DC, 50mA

Giá bán: 794,000 ₫

Selec TC544B: Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TC544B, Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC, SSR: 12V DC, 50mA

Giá bán: 710,000 ₫

Selec TC544C: Bộ điều khiển nhiệt độ

Selec TC544 Bộ điều khiển nhiệt độ TC544C SSR: 12V DC, 50mA, Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / ...

Giá bán: 710,000 ₫