Biến tần Himel

 • Thiết bị điện thương hiệu của Tây Ban Nha nhưng được sản xuất tại Trung Quốc
 • Có biến tần 1 pha hoặc 3 pha với các điện áp khác nhau

Biến tần Himel 1 pha 200-240V dòng HAVBA2S

 • Himel HAVBA2S0007G Biến tần Himel 1 pha 200-240V 0.75kw
 • Himel HAVBA2S0015G Biến tần Himel 1 pha 200-240V 1.5kw
 • Himel HAVBA2S0022G Biến tần Himel 1 pha 200-240V 2.2kw

Biến tần Himel 3 pha 380-415V dòng HAVBA4T

 • Himel HAVBA4T0007G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 0.75kw
 • Himel HAVBA4T0015G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 1.5kw
 • Himel HAVBA4T0022G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 2.2kw
 • Himel HAVBA4T0040G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 4kw
 • Himel HAVBA4T0055G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 5.5kw

Biến tần Himel 1 pha 200-240V dòng HAVXC2S

 • Himel HAVXC2S0007G Biến tần Himel 1 pha 200-240V 0.75kw
 • Himel HAVXC2S0015G Biến tần Himel 1 pha 200-240V 1.5kw
 • Himel HAVXC2S0022G Biến tần Himel 1 pha 200-240V 2.2kw

Biến tần Himel 3 pha 380-415V dòng HAVXC4T

 • Himel HAVXC4T0007G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 0.75kw
 • Himel HAVXC4T0015G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 1.5kw
 • Himel HAVXC4T0022G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 2.2kw
 • Himel HAVXC4T0040G Biến tần Himel 3 pha 380-415V 4kw
 • Biến tần Himel 3 pha 200-240V dòng HAVXS2T

  • Himel HAVXS2T0007G Biến tần Himel 3 pha 200-240V 0.75kw
  • Himel HAVXS2T0015G Biến tần Himel 3 pha 200-240V 1.5kw
  • Himel HAVXS2T0022G Biến tần Himel 3 pha 200-240V 2.2kw
  • Himel HAVXS2T0040G0055P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 3.7kw
  • Himel HAVXS2T0055G0075P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 5.5kw
  • Himel HAVXS2T0075G0110P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 7.5kw
  • Himel HAVXS2T0110G0150P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 11kw
  • Himel HAVXS2T0150G0185P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 15kw
  • Himel HAVXS2T0185G0220P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 18.5kw
  • Himel HAVXS2T0220G0300P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 22kw
  • Himel HAVXS2T0300G0370P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 30kw
  • Himel HAVXS2T0370G0450P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 37kw
  • Himel HAVXS2T0450G0550P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 45kw
  • Himel HAVXS2T0550G0750P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 55kw
  • Himel HAVXS2T0750G1000P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 75kw
  • Himel HAVXS2T0900G1300P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 90kw
  • Himel HAVXS2T1100G1500P Biến tần Himel 3 pha 200-240V 110kw

  Biến tần Himel 3 pha 380-440V dòng HAVXS4T

  • Himel HAVXS4T0007G Biến tần Himel 3 pha 380-440V 0.75kw
  • Himel HAVXS4T0015G Biến tần Himel 3 pha 380-440V 1.5kw
  • Himel HAVXS4T0022G Biến tần Himel 3 pha 380-440V 2.2kw
  • Himel HAVXS4T0040G0055P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 3.7kw
  • Himel HAVXS4T0055G0075P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 5.5kw
  • Himel HAVXS4T0075G0110P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 7.5kw
  • Himel HAVXS4T0110G0150P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 11kw
  • Himel HAVXS4T0110G0150P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 15kw
  • Himel HAVXS4T0185G0220P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 18.5kw
  • Himel HAVXS4T0220G0300P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 22kw
  • Himel HAVXS4T0300G0370P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 30kw
  • Himel HAVXS4T0370G0450P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 37kw
  • Himel HAVXS4T0450G0550P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 45kw
  • Himel HAVXS4T0550G0750P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 55kw
  • Himel HAVXS4T0750G0900P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 75kw
  • Himel HAVXS4T0900G1100P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 90kw
  • Himel HAVXS4T1100G1320P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 110kw
  • Himel HAVXS4T1320G1600P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 132kw
  • Himel HAVXS4T1600G1850P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 160kw
  • Himel HAVXS4T1850G2000P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 185kw
  • Himel HAVXS4T2000G2200P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 200kw
  • Himel HAVXS4T2200G2500P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 220kw
  • Himel HAVXS4T2500G2800P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 250kw
  • Himel HAVXS4T2800G3150P Biến tần Himel 3 pha 380-440V 280kw
Results 1 - 16 of 16

Himel HAVXS4T2800G3150P : Biến tần 280 kW ( tải nhẹ 315 kW 422,7 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 173,880,000 ₫

Himel HAVXS4T2500G2800P : Biến tần 250 kW ( tải nhẹ 280 kW 375,8 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 161,954,000 ₫

Himel HAVXS4T2200G2500P : Biến tần 220 kW ( tải nhẹ 250 kW 335,5 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 142,771,000 ₫

Himel HAVXS4T2000G2200P : Biến tần 200 kW ( tải nhẹ 220 kW 295,2 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 132,688,000 ₫

Himel HAVXS4T1850G2000P : Biến tần 185 kW ( tải nhẹ 200 kW 268,4 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 124,910,000 ₫

Himel HAVXS4T1600G1850P : Biến tần 160 kW ( tải nhẹ 185 kW 248,3 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 112,342,000 ₫

Himel HAVXS4T1320G1600P : Biến tần 132 kW ( tải nhẹ 160 kW 214,7 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 90,739,000 ₫

Himel HAVXS4T0110G1320P : Biến tần 110 kW ( tải nhẹ 132 kW 177,1 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 73,805,000 ₫

Himel HAVXS4T0900G1100P : Biến tần 90 kW ( tải nhẹ 110 kW 147,6 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 58,628,000 ₫

Himel HAVXS4T0750G0900P : Biến tần 75 kW ( tải nhẹ 90 kW 120,8 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 45,200,000 ₫

Himel HAVXS4T0550G0750P : Biến tần 55 kW ( tải nhẹ 75 kW 100,7 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 37,886,000 ₫

Himel HAVXS4T0450G0550P : Biến tần 45 kW ( tải nhẹ 55 kW 73,8 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 34,455,000 ₫

Himel HAVXS4T0370G0450P : Biến tần 37 kW ( tải nhẹ 45 kW 60,4 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 28,152,000 ₫

Himel HAVXS4T0300G0370P : Biến tần 30 kW ( tải nhẹ 37 kW 49,7 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 21,348,000 ₫

Himel HAVXS4T0220G0300P : Biến tần 22 kW ( tải nhẹ 30 kW 40,3 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 17,747,000 ₫

Himel HAVXS4T0185G0220P : Biến tần 18.5 kW ( tải nhẹ 22 kW 29,5 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 14,733,000 ₫

Himel HAVXS4T0150G0185P : Biến tần 15 kW ( tải nhẹ 18.5 kW 24,8 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 11,548,000 ₫

Himel HAVXS4T0110G0150P : Biến tần 11 kW ( tải nhẹ 15 kW 20,1 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 10,225,000 ₫

Himel HAVXS4T0075G0110P : Biến tần 7.5 kW ( tải nhẹ 11 kW 14,8 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 8,496,000 ₫

Himel HAVXS4T0055G0075P : Biến tần 5.5 kW ( tải nhẹ 7.5 kW 10,1 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 6,927,000 ₫

Himel HAVXS4T0040G0055P : Biến tần 3.7 kW ( tải nhẹ 5.5 kW 7,4 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 5,481,000 ₫

Himel HAVXS4T0022G : Biến tần 2.2 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 4,895,000 ₫

Himel HAVXS4T0015G : Biến tần 1.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 4,811,000 ₫

Himel HAVXS4T0007G : Biến tần 0.75 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 4,763,000 ₫

Himel HAVXS2T1100G01500P : Biến tần 110 kW ( tải nhẹ 150 kW 201.3 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0900G01300P : Biến tần 90 kW ( tải nhẹ 130 kW 174.5 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0750G01000P : Biến tần 75 kW ( tải nhẹ 100 kW 134,2 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0550G0750P : Biến tần 55 kW ( tải nhẹ 75 kW 100.6 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0450G0550P : Biến tần 45 kW ( tải nhẹ 55 kW 73.8 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0370G0450P : Biến tần 37 kW ( tải nhẹ 45 kW 60.4 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0300G0370P : Biến tần 30 kW ( tải nhẹ 37 kW 50 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0220G0300P : Biến tần 22 kW ( tải nhẹ 30 kW 40 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0185G0220P : Biến tần 18.5 kW ( tải nhẹ 22 kW 29.5 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0150G0185P : Biến tần 15 kW ( tải nhẹ 18.5 kW 25 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0110G0150P : Biến tần 11 kW ( tải nhẹ 15 kW 20 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0075G0110P : Biến tần 7.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 8,496,000 ₫

Himel HAVXS2T0055G0075P : Biến tần 5.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 6,927,000 ₫

Himel HAVXS2T0040G0055P : Biến tần 3.7 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 5,481,000 ₫

Himel HAVXS2T0022G : Biến tần 2.2 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVXS2T0015G : Biến tần 1.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫

Himel HAVBA2S0007G : Biến tần 0.75 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 2,909,000 ₫

Himel HAVBA2S0015G : Biến tần 1.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 3,321,000 ₫

Himel HAVBA2S0022G : Biến tần 2.2 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 4,464,000 ₫

Himel HAVBA4T0007G : Biến tần 0.75 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 4,237,000 ₫

Himel HAVBA4T0015G : Biến tần 1.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 4,478,000 ₫

Himel HAVBA4T0022G : Biến tần 2.2 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 4,669,000 ₫

Himel HAVBA4T0040G : Biến tần 4 kW ( tải nhẹ 5.5 kW 7.4 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 5,311,000 ₫

Himel HAVBA4T0055G : Biến tần 5.5 kW ( tải nhẹ 7.5 kW 10.1 HP )

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Ứng dụng : Máy bơm, quạt, băng tải nhỏ, máy cắt, in ấn, đóng gói, ...

Giá bán: 6,900,000 ₫

Himel HAVXC2S0007G : Biến tần 0.75 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 5,272,000 ₫

Himel HAVXC2S0015G : Biến tần 1.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 5,464,000 ₫

Himel HAVXC2S0022G : Biến tần 2.2 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 5,588,000 ₫

Himel HAVXC4T0007G : Biến tần 0.75 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 3,731,000 ₫

Himel HAVXC4T0015G : Biến tần 1.5 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 3,767,000 ₫

Himel HAVXC4T0022G : Biến tần 2.2 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 3,807,000 ₫

Himel HAVXC4T0040G : Biến tần 4 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy bơm, máy xử lý giấy, máy ...

Giá bán: 4,595,000 ₫

Himel HAVXS2T0007G : Biến tần 0.75 kW

– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian – Ứng dụng : * Máy xử lý vật liệu, máy dệt, ...

Giá bán: 100 ₫