Biến tần Hitachi

Biến tần Hitachi
 • Là biến tần xuất xứ từ Nhật Bản

Biến tần Hitachi dòng WJ200N Series

Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

 • Hitachi WJ200N-004SFC Biến tần Hitachi vào 1 pha ra 3 pha 220VAC 0.4 kw hay 0.5 hp
 • Hitachi WJ200N-007SFC Biến tần Hitachi vào 1 pha ra 3 pha 220VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi WJ200N-007SFC Biến tần Hitachi vào 1 pha ra 3 pha 220VAC 1.5 kw hay 2 hp
 • Hitachi WJ200N-022SFC Biến tần Hitachi vào 1 pha ra 3 pha 220VAC 2.2 kw hay 3 hp
 • Hitachi WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 0.4 kw hay 0.5 hp
 • Hitachi WJ200N-007HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi WJ200N-015HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 1.5 kw hay 2 hp
 • Hitachi WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 2.2 kw hay 3 hp
 • Hitachi WJ200N-040HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 4 kw hay 5 hp
 • Hitachi WJ200N-055HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 5.5 kw hay 735 hp
 • Hitachi WJ200N-075HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi WJ200N-110HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi WJ200N-150HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 15 kw hay 20 hp

Biến tần Hitachi dòng NJ600B Series hay dòng SJ700B cũ

Dòng biến tần cho Bơm, Quạt, Băng tải…

 • Hitachi NJ600B-055HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 5.5 kw hay 7.5 hp
 • Hitachi NJ600B-075HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi NJ600B-110HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi NJ600B-150HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 15 kw hay 20 hp
 • Hitachi NJ600B-185HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 18.5 kw hay 25 hp
 • Hitachi NJ600B-220HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 22 kw hay 30 hp
 • Hitachi NJ600B-300HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 30 kw hay 40 hp
 • Hitachi NJ600B-370HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 37 kw hay 50 hp
 • Hitachi NJ600B-450HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 45 kw hay 60 hp
 • Hitachi NJ600B-550HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 55 kw hay 75 hp
 • Hitachi NJ600B-750HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 75 kw hay 100 hp
 • Hitachi NJ600B-900HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 90 kw hay 125 hp
 • Hitachi NJ600B-1100HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 110 kw hay 150 hp
 • Hitachi NJ600B-1320HFF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 132 kw hay 175 hp

Biến tần Hitachi dòng SJ700D Series

Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cẩu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn…

 • Hitachi SJ700D-007HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi SJ700D-015HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 1.5 kw hay 1.5 hp
 • Hitachi SJ700D-022HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 2.2 kw hay 2.2 hp
 • Hitachi SJ700D-040HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 4 kw hay 4 hp
 • Hitachi SJ700D-055HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 5.5 kw hay 5.5 hp
 • Hitachi SJ700D-075HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi SJ700D-110HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi SJ700D-150HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 15 kw hay 20 hp
 • Hitachi SJ700D-185HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 18.5 kw hay 25 hp
 • Hitachi SJ700D-220HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 22 kw hay 30 hp
 • Hitachi SJ700D-300HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 30 kw hay 40 hp
 • Hitachi SJ700D-370HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 37 kw hay 50 hp
 • Hitachi SJ700D-450HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 45 kw hay 60 hp
 • Hitachi SJ700D-450HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 55 kw hay 75 hp
 • Hitachi SJ700D-750HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 75 kw hay 100 hp
 • Hitachi SJ700D-900HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 90 kw hay 125 hp
 • Hitachi SJ700D-1100HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 110 kw hay 150 hp
 • Hitachi SJ700D-1320HFEF3 Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 132 kw hay 175 hp

Biến tần Hitachi dòng SJ700N Series

Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cẩu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn…

 • Hitachi SJ700N-750HFFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 75 kw hay 100 hp
 • Hitachi SJ700N-900HFFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 90 kw hay 125 hp
 • Hitachi SJ700N-1100HFFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 110 kw hay 150 hp
 • Hitachi SJ700N-1320HFFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 132 kw hay 175 hp
 • Hitachi SJ700N-1850HFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 185 kw hay 250 hp
 • Hitachi SJ700N-2200HFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 220 kw hay 300 hp
 • Hitachi SJ700N-3150HFFA Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 315 kw hay 400 hp

Biến tần Hitachi dòng SJ-P1 Series

Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vƣợt trội

 • Hitachi P1-00080LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi P1-00104LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 1.5 kw hay 2 hp
 • Hitachi P1-00156LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 2.2 kw hay 3 hp
 • Hitachi P1-00228LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 4 kw hay 5 hp
 • Hitachi P1-00330LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 5.5 kw hay 7.5 hp
 • Hitachi P1-00460LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi P1-00600LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi P1-00800LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 15 kw hay 20 hp
 • Hitachi P1-00930LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 18.5 kw hay 25 hp
 • Hitachi P1-01240LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 22 kw hay 30 hp
 • Hitachi P1-01530LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 30 kw hay 40 hp
 • Hitachi P1-01850LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 37 kw hay 50 hp
 • Hitachi P1-02290LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 45 kw hay 60 hp
 • Hitachi P1-02950LFUF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 220VAC 55 kw hay 75 hp
 • Hitachi P1-00041HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi P1-00054HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 1.5 kw hay 2 hp
 • Hitachi P1-00083HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 2.2 kw hay 3 hp
 • Hitachi P1-00126HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 4 kw hay 5 hp
 • Hitachi P1-00175HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 5.5 kw hay 7.5 hp
 • Hitachi P1-00250HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi P1-00310HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi P1-00400HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 15 kw hay 20 hp
 • Hitachi P1-00470HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 18.5 kw hay 25 hp
 • Hitachi P1-00620HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 22 kw hay 30 hp
 • Hitachi P1-00770HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 30 kw hay 40 hp
 • Hitachi P1-00930HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 37 kw hay 50 hp
 • Hitachi P1-01160HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 45 kw hay 60 hp
 • Hitachi P1-01470HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 55 kw hay 75 hp
 • Hitachi P1-01760HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 75 kw hay 100 hp
 • Hitachi P1-02130HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 90 kw hay 125 hp
 • Hitachi P1-02520HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 110 kw hay 150 hp
 • Hitachi P1-03160HFEF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 132 kw hay 175 hp

Biến tần Hitachi dòng SH1 Series

Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vuợt trội

 • Hitachi SH1-00041-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi SH1-00054-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 1.5 kw hay 2 hp
 • Hitachi SH1-00083-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 2.2 kw hay 3 hp
 • Hitachi SH1-00126-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 4 kw hay 5 hp
 • Hitachi SH1-00175-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 5.5 kw hay 7.5 hp
 • Hitachi SH1-00250-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi SH1-00310-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi SH1-00400-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 15 kw hay 20 hp
 • Hitachi SH1-00470-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 18.5 kw hay 25 hp
 • Hitachi SH1-00620-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 22 kw hay 30 hp
 • Hitachi SH1-00770-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 30 kw hay 40 hp
 • Hitachi SH1-00930-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 37 kw hay 50 hp
 • Hitachi SH1-01160-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 45 kw hay 60 hp
 • Hitachi SH1-01470-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 55 kw hay 75 hp
 • Hitachi SH1-01760-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 75 kw hay 100 hp
 • Hitachi SH1-02130-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 90 kw hay 125 hp
 • Hitachi SH1-02520-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 110 kw hay 150 hp
 • Hitachi SH1-03160-HFCF Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 132 kw hay 175 hp

Biến tần Hitachi dòng LH1 Series

Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

 • Hitachi LH1-055HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 0.75 kw hay 1 hp
 • Hitachi LH1-075HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 1.5 kw hay 2 hp
 • Hitachi LH1-110HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 2.2 kw hay 3 hp
 • Hitachi LH1-150HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 4 kw hay 5 hp
 • Hitachi LH1-185HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 5.5 kw hay 7.5 hp
 • Hitachi LH1-220HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 7.5 kw hay 10 hp
 • Hitachi LH1-300HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 11 kw hay 15 hp
 • Hitachi LH1-370HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 15 kw hay 20 hp
 • Hitachi LH1-450HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 18.5 kw hay 25 hp
 • Hitachi LH1-550HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 22 kw hay 30 hp
 • Hitachi LH1-550HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 30 kw hay 40 hp
 • Hitachi LH1-900HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 37 kw hay 50 hp
 • Hitachi LH1-1100HFC Biến tần Hitachi vào 3 pha ra 3 pha 380VAC 45 kw hay 60 hp