Bộ đếm Fotek

No record found

Bánh xe đo chiều dài Fotek WE-M1

Bánh xe đo chiều dài Fotek- Wheel type lenghth encoder WE-M1: Đơn vị đo Met, điện áp 10-30 VDC, Ngõ ...

Giá bán: 867,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek C-3617N: Bộ đếm

Counter - Bộ đếm Fotek C-3617N

Giá bán: 1,754,886 ₫

Fotek SM-20: Bộ đếm Hiển thị 4 số, đồng hồ đo tốc độ

Counter - Bộ đếm Fotek SM-20: Điện áp 90-250VAC, Loại Hiển thị 4 số, đồng hồ đo tốc độ met/phút, ...

Giá bán: 1,229,802 ₫

Fotek SC-342: Bộ đếm Hiển thị 4 số, out: 2 Relay

Counter - Bộ đếm Fotek SC-342: Điện áp 220 VAC, Loại Hiển thị 4 số, out: 2Relay, phím cơ, đếm↑↓, ...

Giá bán: 1,248,802 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek SC-260: Bộ đếm Hiển thị 6 số, out: Relay

Counter - Bộ đếm Fotek SC-260: Điện áp 110/220 VAC, Loại Hiển thị 6 số, out:Relay, phím mềm, ...

Giá bán: 1,336,892 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek SC-2D: Bộ đếm 0-99, out: Relay, phím cơ, đếm lên xuống

Counter - Bộ đếm Fotek SC-2D: Điện áp 220 VAC, 2D: 0-99, out: Relay, phím cơ, đếm↑↓, Size 50 X 60

Giá bán: 652,901 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H5C-4D: Bộ đếm Hiển thị 4 số, out: Relay, 2 chế độ reset

Counter - Bộ đếm Fotek H5C-4D: Điện áp 220 VAC, Hiển thị 4 so, out: Relay, 2 chế độ reset, sử dụng ...

Giá bán: 953,442 ₫

Fotek HC-41P: Bộ đếm Hiện thị 4 số, out: Relay

Counter - Bộ đếm Fotek HC-41P: Điện áp 110/220 VAC, Hiện thị 4 số, out: Relay,phím cơ,đếm↑ có điều ...

Giá bán: 1,191,803 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MC-261: Bộ đếm Hiển thị 6 số, out: Relay

Counter - Bộ đếm Fotek MC-261: Điện áp 220 VAC, Hiển thị 6 số, out:Relay, phím mềm, đếm↑↓,đếm đơn ...

Giá bán: 1,872,339 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek M20-N: Bộ đếm Điện áp 90-250VAC, Hiển thị 5 số

Counter - Bộ đếm Fotek M20-N: Điện áp 90-250VAC, Hiển thị 5 số, bộ đếm không điều khiển, Size 48 x ...

Giá bán: 1,336,892 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek AA-24T: Bộ đếm Điện áp 90-250VAC, Hiển thị 4 số

Counter - Bộ đếm Fotek AA-24T: Điện áp 90-250VAC, Hiển thị 4 số, đồng hồ hiển thị điện áp AC, Size ...

Giá bán: 1,278,165 ₫
Chọn mã
Chọn mã